Onderwijsversie

Het virtueel kantoor richt zich tot het onderwijssysteem in zijn geheel,van school tot universiteit. De snelle opstelling op een bestaande infrastructuur houdt rekening met reeds gerealiseerde investeringen aan een voordelig tarief specifiek voor de onderwijswereld.

Universiteit van Bordeaux: Bordeaux II, Bordeaux III en IUFM d'Aquitaine

Iedere instelling beschikt over haar eigen grafische presentatie alsook haar eigen parametrisering. ContactOffice heeft een connector ontwikkeld met de Ldap directory van iedere instelling.

Zich baserend op de API van ContactOffice, heeft Bordeaux III de agenda van de personeelsleden geïntegreerd met de applicatie die de verlofdagen beheert. Daarenboven worden de gegevens van de elektronische valven van het virtueel kantoor gepubliceerd in de portal van de universiteit.

Na een experimentering fase van meerdere maanden in cloudwijze (gehost bij ContactOffice), hebben de verschillende instellingen beslist de hosting zelf op zich te nemen. De bestaande accounts alsook alle gegevens werden getransfereerd naar de servers van de universiteiten. ContactOffice beschikt over een grote ervaring op het vlak van migraties van of naar haar servers.

Universiteit van Lyon II

Het ContactOffice virtueel kantoor is operationeel op de servers van de universiteit en dit sinds 2003 en wordt massief gebruikt. Geen enkel belangrijk incident of niet-geplande onderbreking is ooit gebeurd. ContactOffice bewijst hiermee nogmaals dat het een zeer betrouwbare en robuuste oplossing is, die daarenboven weinig onderhoud en beheer vereist van de ploeg systeemingenieurs van de universiteit.

Op functioneel vlak, is het virtueel kantoor sterk geëvolueerd om rekening te houden met de noden van de universiteit (voorbeelden: automatische synchronisatie van de pedagogische groepen, podcast, ondersteuning van CAS SSO, enz.), met nieuwe beschikbare technologieën (voorbeelden: Ajax interface, mobiele synchronisatie met smartphones, online bewerking van documenten). In de loop der jaren werden ook nieuwe tools of functies bijgevoegd (peilingen om vergaderingen te organiseren, elektronische valven voor iedere groep, layering met lessenrooster van studenten).

De infrastructuur waarop het virtueel kantoor draait is ook geëvolueerd et dit zonder significante onderbreking van de dienst, om geleidelijk te worden vervangen en uitgebreid in functie van de evolutie van de technologie (meer rekenkracht en geheugen) en de noden van de gebruikers (meer specifiek op vlak van stockageruimte).

De opgebouwde ervaring vertegenwoordigt een belangrijk kapitaal op vlak van ontwikkeling van gebruiken. Het bedrijf ContactOffice is een betrouwbare partner gebleken, steeds klaar om de klant bij te staan in het geval van noden, en steeds klaar te luisteren specifieke noden.

Sciences-Po

Het virtueel kantoor werd volledig geïntegreerd in het ENT ("Espace Numérique de Travail": Digitale Werkomgeving of instellingsportaal) van deze instelling, de toegangscontrole wordt beheerd door de LDAP-directory. De mail van het virtueel kantoor vervangt het oude berichtensysteem.

Het virtueel kantoor staat synoniem voor een hele reeks nieuwe functies die het individuele en groepswerk vergemakkelijken (delen van documenten, vergaderingen, enz.).

Het virtueel kantoor van Sciences-Po is gehost op hun eigen servers maar ook toegankelijk van buitenaf en telt bijna 10.000 aktieve gebruikers.

Andere referenties
 • Université de Toulouse: Toulouse I, Toulouse II, Toulouse III, INPT, INSA, ISAE, ENVT, EMAC, ENSA
 • Aix-Marseille Université (AMU), Université de Nice-Sophia-Antipolis
 • Université de Cergy-Pontoise
 • Université de la Réunion
 • Université de Nouvelle-Calédonie
 • Service TICe de l'Université de Paris I
 • IUFM Midi-Pyrénées
 • Académie de Bordeaux
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne: Laboratoire de sociologie urbaine
 • Alliance française (Brésil)
 • Cendotec (Rio de Janeiro)
 • Haute Ecole Paul-Henri Spaak
 • Académie des Beaux-Arts de la ville de Tournai
 • CFA et ENC Bessières
 • New Business School (Amsterdam)
 • Syndicat National des Personnels de Direction de l'Education Nationale (Paris)
 • ...
 

News

Alle »